I’m working on a foreign languages writing question and need an explanation to help me study.

I’m working on this paragraph, google translate is not clear, I took this paragraph from a Turkish essay can you help explain it to me clearly?1 attachmentsSlide 1 of 1

  • attachment_1attachment_1

UNFORMATTED ATTACHMENT PREVIEW

b) Güvenlik: Genel politika açısından bakılınca Türkiye hem güvenlik sorununun kurbanı hem de güvenlik sorunu çözmeye çalışan en temel aktörlerden biridir. Türkiye elçiliği Mogadişu’da faaliyette olan birkaç elçilikten birisi olup, özellikle ülkenin hastane ve okullarını da iyileştirme çalışmalarında en ön safta yer almaktadır. Somali’de güvenlik sorununun doğrudan kurbanı olan Türkiye, Somali merkezî hükûmetinin güvenlik hizmetlerini desteklemek için çeşitli çalışmaları teşvik etmektedir. Somali ordu ve polis teşkilatının yeniden yapılandırılması için 20 milyon TL’lik bütçe ayıran Türkiye, ilk aşamada 100 kişilik astsubay okulu kurmayı ve ardından profesyonel eğitimle Kara, Hava ve Deniz Okulları’nın temelleri atmak için çalışmalar yapmaktadır. Somali’deki ikinci güvenlik sorunu korsanlıkla mücadele olup Türkiye bu konuda 2009

Do you similar assignment and would want someone to complete it for you? Click on the ORDER NOW option to get instant services at essayloop.com